jTxrbAnTE

DARBO LAIKAS

I 8:00 – 17:00
II 8:00 – 17:00
III 8:00 – 17:00
IV 8:00 – 17:00
V 8:00 – 15:45
Pietūs
12:00 – 12:45

DARBUOTOJŲ DARBO GRAFIKAS

Kaip vertinate specialių ugdymosi poreikių vaikų integraciją Ukmergės bendrojo lavinimo įstaigose?
ukmerge
ISTORIJA
Ukmergės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įkurta 1994 m. lapkričio 3 d. PPT įsikūrusi Klaipėdos g. 17, tel. (8-340)61888. Tarnyba teikia nemokamą pedagoginę psichologinę pagalbą Ukmergės rajono vaikams iki 21 m., lankantiems ir nelankantiems ugdymo įstaigas, jų tėvams ir pedagogams. Tarnyboje dirba 3 psichologai, 1 specialusis pedagogas, 1 logopedas, 1 neurologas, 1 socialinis pedagogas.

TIKSLAS

Didinti vaikų ir mokinių, turinčių psichologinių, asmenybės problemų ir specialiųjų poreikių, ugdymosi veiksmingumą, padedant jiems atgauti gebėjimą mokytis, įveikti socialinę atskirtį, atgauti dvasinę darną, realizuoti savo žmogiškuosius resursus, o taip pat teikiant reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, mokytojams, tėvams (globėjams).

UŽDAVINIAI

  1. Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams bei šiais klausimais konsultuoti jų tėvus (globėjus) ir mokytojus.
  2. Teikti psichologinę pagalbą vaikams ir mokiniams, o taip pat jų tėvams (globėjams) ir mokytojams dėl vaikų ir mokinių psichologinių, raidos, profesinio pasirinkimo, adaptacijos, integracijos visuomenėje sunkumų.
  3. Teikti informacinę ir konsultacinę pagalbą visoms miesto ir rajono ugdymo įstaigoms psichologijos bei specialiosios pedagogikos klausimais.
  4. Formuoti pozityvias visuomenės nuostatas į psichologinių problemų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius asmenis, prisidėti prie šių problemų prevencijos.

PPT STRUKTŪRA

ppt-page-001

Paskutinės naujienos